9 września 2019 r. motywem przewodnim zajęć było hasło - TURYSTYKA.