Trening funkcjonowania w życiu codziennym, w tym:

 • trening kulinarny obejmujący naukę przygotowywania i podawania posiłków, naukę poprawnego zachowania się przy stole, posługiwania się sprzętami kuchennymi i sztućcami;
 • trening dbania o higienę i wygląd zewnętrzny;
 • trening umiejetności praktycznych dotyczy nauki lub doskonalenia czynności takich jak: pranie, sprzatanie, szycie, obsługa urządzeń gospodarstwa domowego, narzędzi technicznych, sprzętu ogrodniczego itp.;
 • trening budżetowy – odnosi się do nabywania umiejętności rozpoznawania nominałów, określania ich wartości oraz racjonalnego planowania wydatków, oszczędzania i samodzielnego dysponowania swoimi finansami;
 • trening dbania o własne zdrowie i bezpieczeństwo;
 • trening umiejętności szkolnych polega na stymulowaniu i rozwijaniu funkcji psychomotorycznych, czyli rozwijaniu lub doskonaleniu umiejętności czytania, pisania, liczenia, samodzielnego myślenia, koncentracji uwagi, rozwijaniu wiedzy na iemat otaczajacego świata

Trening umiejętności interpersonalnych i rozwiązywania problemów, w tym:

 • kształtowanie pozytywnych relacji uczestnika z osobami bliskimi, sąsiadami, z innymi osobami w czasie zakupów, w środkach komunikacji publicznej, w urzędach, instytucjach kultury,
 • przygotowywanie uczestników do uczestnictwa w warsztatch terapii zajęciowej lub podjęcia zatrudnienia.

Trening umiejętności spędzania czasu wolnego, w tym:

 • rozwijanie zainteresowań literaturą, audycjami radiowymi, Internetem,
 • udział w spotkanich towarzyskich i kulturlanych,
 • zachęcanie do czytania prasy oglądania filmów.

Terapia ruchowa, w tym:

 • turystyka,
 • rekreacja,
 • zabiegi rehabilitacyjne indywidulane,
 • zajęcia ruchowe grupowe.

Terapia zajęciowa, w tym:

 • zajecia platyczne i technicze,
 • zajęcia z elementami muzykoterapii,
 • zajęcia z elementami biblioterapii.

Poradnictwo specjalistyczne, w tym:

 • konsultacje z lekarzem psychiatrą,
 • konsultacje z psychologiem.

Pomoc w dostępie do świadczeń zdrowotnych, w tym:

 • uzgadnianie i pilnowanie terminów wizyt u lekarzy,
 • pomoc w zakupie leków,
 • pomoc w dotarciu do placówek służby zdrowia.

Pomoc w załatwianiu spraw urzędowych

Opieka medyczna

Posiłek w porze obiadowej

Transport samochodem służbowym