Działalność Środowiskowego Domu Samopomocy w Sawinie finansowana jest ze środków budżetu państwa oraz wspierana przez samorząd Gminy Sawin.

 

ŚDS w Sawinie w celu zapewnienia integracji społecznej uczestnikom wspólpracuje z:

 1. Rodzinami, opiekunami i innymi osobami bliskimi
 2. Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Sawinie i Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Wierzbicy
 3. Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Chełmie
 4. Zakładami opieki zdrowotnej
  (m.in. NZOZ „SAWIN - MED” w Sawinie, NZOZ „LUDI – MED” w Sawinie, NZOZ OMNI - MED, Gabinet Stomatologiczny B. Kiszowara w Sawinie, Poradnia Zdrowia Psychicznego w Chełmie, Poradnia Neurologiczna w Chełmie, Poradnia Laryngologiczna w Chełmie, Poradnia Kardiologiczna w Chełmie, Poradnia Okulistyczna w Chełmie, Poradnia Ortopedyczna w Chełmie, Odział Psychiatryczny w Chełmie)
 5. Powiatowym Urzędem Pracy w Chełmie
 6. Placówkami oświatowymi
  (m.in. Zespół Szkół w Sawinie, Szkoła Podstawowa w Czułczycach, Szkoła Podstawowa w Bukowie Wielkiej, Przedszkole Samorządowe w Sawinie, Medyczne Studium Zawodowe w Chełmie, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie)
 7. Kościołem – Parafią Rzymskokatolicką w Sawinie oraz Szkolnym Kołem Caritas
 8. Jednostkami świadczącymi usługi na rzecz osób niepełnosprawnych
  (m.in. Środowiskowy Dom Samopomocy w Chełmie, Środowiskowy Dom Samopomocy w Rejowcu Fabrycznym, Powiatowy Ośrodek Wsparcia „Przystań” we Włodawie,  Środowiskowy Dom Samopomocy w Krasnymstawie, Środowiskowy Dom Samopomocy w Milejowie, Środowiskowy Dom Samopomocy w Łęcznej, Środowiskowy Dom Samopomocy w Kodniu, Środowiskowy Dom Samopomocy „Wrzos” w Wólce Leszczańskiej, Środowiskowy Dom Samopomocy „Cytrynka” w Dorohusku, Warsztaty Terapii Zajęciowej w Sawinie, Warsztaty Terapii Zajęciowej w Rejowcu Fabrycznym, Warsztaty Terapii Zajęciowej w Majdanie Zahorodyńskim, Dom Pomocy Społecznej w Nowinach, Dom Pomocy Społecznej w Chojnie Nowym, Dom Pomocy Społecznej w Kaniem, Dom Pomocy Społecznej „Senior” w Różance)
 9. Ośrodkami kultury i organizacjami kulturalno - rozrywkowymi
  (m.in. Gminny Ośrodek Kultury w Sawinie, Gminna Biblioteka Publiczna w Sawinie, Zespół ludowy „Wrzos”, Twórcy ludowi)
 10. Organizacjami pozarządowymi
  (m.in. Stowarzyszenie Kobiet Gminy Sawin, Regionalne Towarzystwo Gminy Sawin, Fundacja SOS Ziemii Lubelskiej)