• Statut Środowiskowego Domu Samopomocy w Sawinie został przyjęty Uchwałą Nr XXXV/217/06 Rady Gminy Sawin z dnia 26 pażdziernika 2006 roku w sprawie uchwalenie Statu Środowiskowego Domu Samopomocy
    w Sawinie.
  • Zmiany w Statucie zostały wprowadzone Uchwałą Nr XXVIII/179/09 Rady Gminy Sawin z dnia 5 pażdziernika 2009 roku w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Środowiskowego Domu Samopomocy w Sawinie.