Środowiskowy Dom Samopomocy w Sawinie posiada 27 miejsc statutowych z przeznaczeniem dla osób niepełnosprawnych, które z powodu choroby psychicznej lub niepełnosprawności intelektualnej mają trudności w codziennym życiu.

Każdy uczestnik ŚDS w Sawinie po przyjęciu do ośrodka zostaje zaznajomiony z Regulaminem Uczestników, Statutem ŚDS i jest zobowiązany do jego przestrzegania.

W Środowiskowym Domu Samopomocy w Sawinie funkcjonuje Rada Domu Uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy w Sawinie. Zarządzeniem Nr 2/2009 Kierownika Środowiskowegio Domu Samopomocy w Sawinie
z dnia 1 września 2009 roku wprowadzono Regulamin Wyborów Rady Domu ŚDS w Sawinie.