Finansowanie:
Projekt współfinansowany  ze środków Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Lublinie w ramach zadania "Prowadzenie działań zapobiegających izolacji i marginalizacji osób niepełnosprawnych"
Wartośc projektu - 8 000,00 zł, kwota dotacji - 2 000,00 zł.

Okres realizacji:
Od 1 maja 2008 roku do 15 grudnia 2008 roku.

Wnioskodawca:
Stowarzyszenie Kobiet Gminy Sawin w partnerstwie ze Środowiskowym Domem Samopomocy w Sawinie

Beneficjenci:
W projekcie uczestniczyło 130 osób, w tym 89 dzieci i młodzieży (51 dziewczyn, 38 chłopców) oraz 16 osób niepełnosprawnych (12 kobiet i 4 mężczyzn). Najmłodszy uczestnik projektu miał 4 lata, a najstarszy 78 lat.

Cele:
- Zmniejszenie izolazcji społecznej osób cierpiących na zaburzenia psychiczne,
- Zwiększenie aktywności osób chorych psychicznie,
- Zmiana nastawienia "osób zdrowych" (dzieci i młodzieży) do osób niepełnosprawnych,
- Poprawa dostępności do specjalistycznego poradnictwa (lekarz psychiatra, psycholog).

Działania:
- Spotkanie informacyjjno - promocyjne;
- Zajęcia warsztatowe prowadzone przez psychologa;
- Zajęcia warsztatowe prowadzone przez lekarza psychiatrę;
- Integracyjne zabawy wstępne i zapoznawcze oraz aktywizujące;
- Integracyjne zajęcia ruchuchowe;
- Integracyjne zajęcia teatralne;
- Integracyjne zajęcia artystyczno - plastyczne;
- Integracyjne zajęcia kulinarne;
- Konsultacje lekarza psychiatry i psychologa;
- Wystawa prac uczestników projektu podczas Nocy Świętojańskiej i dożynek;
- Spotkanie opłatkowe połączone z podsumowaniem projektu.