FINANSOWANIE:
Projekt współfinansowany ze środków Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Lublinie w ramach zadania - prowadzenie działań na rzecz integracji społecznej osób niepełnosprawnych ( w tym realizacja projektu - Rozwój sieci oparcia społecznego dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz znajdujących się w sytuacjach stwarzających zagrożenie dla ich zdrowia psychicznego).
Wartość projektu - 9 260,00 zł, kwota dotacji - 1 600,00 zł.

OKRES REALIZACJI:
1 marzec 2010 r. - 15 grudzień 2010 r.

WNIOSKODAWCA:
Stowarzyszenie Kobiet Gminy Sawin w partnerstwie ze Środowiskowym Domem Samopomocy w Sawinie

BENEFICJENCI:
Projekt skierowany był do osób cierpiacych na zaburzenia psychiczne oraz do członków ich rodzin.
W projekcie wzięło udział 45 osób, w tym 33 osoby niepełnosprawne.

CELE:
- Zmniejszenie zjawiska niedostosowania i wykluczenia społecznego osób z zaburzeniami psychicznymi oraz  ich reintegracja społeczna,
- Zmiana wizerunku osób z zaburzeniami psychicznymi w społeczeństwie,
- Doprowadzenie do ich świadomego społecznego funkcjonowania poprzez promocję zdrowia psychicznego, promocję ich praw, podnoszenie poziomu ich wartości i tożsamości, edukację oraz szeroko rozumianą aktywność,
- Wsparcie rodzin osób z zaburzeniami psychicznymi poprzez przekazanie fachowej wiedzy i naukę konkretnych zachowań i technik stosowanych jako narzędzie aktywizowania chorego.

DZIAŁANIA:
- Spotkanie informacyjno - promocyjne,
- Zajęcia z zakresu edukacji komputerowej i posługiwania się Internetem,
- Zajęcia profilaktyczne,
- Zajęcia manualno - plastyczne,
- Wycieczka do Bałtowa,
 

REZULTATY: