FINANSOWANIE:
Projekt współfinansowany ze środków Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Lublinie w ramach zadania - promocja inicjatyw środowiskowych na rzecz osób starszych i niepełnosprawnych.
Wartość projektu - 8 900,00 zł, kwota dotacji - 2 600,00 zł.

OKRES REALIZACJI:
15 maj 2011 r. - 15 grudzień 2011 r.

WNIOSKODAWCA:
Stowarzyszenie Kobiet Gminy Sawin w partnerstwie ze Środowiskowym Domem Samopomocy w Sawinie

BENEFICJENCI:
Projekt był adresowany do osób starszych i niepełnosprawnych mieszkających na terenie Gminy Sawin.
W projekcie wzięło udział 66 osób, w tym 56 kobiet i 9 mężczyzn. Wśród uczestników projektu było 30 osób niepełnosprawnych.

CELE:
- Zapewnienie różnorodnych form wsparcia środowiskowego osobom starszym i niepełnosprawnym,
- Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznem osób starszych i niepełnosprawnych,
- Podwyższenie aktywności seniorów i osób niepełnosprawnych.

DZIAŁANIA:
- Spotkanie informacyjno - promocyjne,
- Konsultacje lekarza psychiatry,
- Cykl spotkań "Cudze chwalicie, swego nie znacie",
- Zajęcia z zakresu edukacji komputerowej,
- Zajęcia manualno - plastyczne,
- Zajęcia z zakresu profilaktyki zdrowotnej,
- Grilowanie nad zalewem "Niwa" w Sawinie,
- Wyjazd nad Jazioro Białe w Okunince,
- Wyjazd do kina 3D w Lublinie na seans filmowy "Bitwa Warszawska 1920",
- Spotkanie integracyjne z okazji obchodów Międzynarodowego Dnia Osób Niepełnosprawnych,
- Spotkanie podsumowujące projekt.

REZULTATY:
- Ograniczenie procesu marginalizacji osób starszych i niepełnosprawnych,
- Zmniejszenie rozmiarów zjawiska wykluczenia społecznego,
- Zwiększenie udziału osób starszych i niepełnosprawnych w życiu społecznym,
- Integracja ze społecznością lokalną,
- Poznanie najbliższego regionu jego środowiska przyrodniczego, tradycji podczas wycieczek do historycznych miejsc regionu,
- Wyzwolenie uczucia bycia potrzebnym i wartościowym,
- Podniesienie świadomości społecznej na temat potrzeb i uprawnień osób starszych i niepełnosprawnych,
- Podtrzymanie sprawności intelektualnej oraz życiowej ludzi starszych,
- Podniesienie jakości życia osób starszych i niepełnosprawnych, dzięki zwiększeniu dostępności do oferty pomocowej i możliwych form aktywności.